اطلاعیه مطبوعاتی

بیانیه منتسب به سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد درباره رخدادها در خلیج فارس

۰۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰

  • دبیر کل همواره از تنش زدایی در خلیج فارس دفاع کرده است. ایشان عمیقا نگران تنش اخیر است.

دبیر کل همواره از تنش زدایی در خلیج فارس دفاع کرده‌است. ایشان عمیقا نگران تنش اخیر است.

این لحظه‌ای است که رهبران باید به حداکثر خویشتنداری عمل نمایند. جهان نمی‌تواند جنگ دیگری را در خلیج فارس تحمل کند.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد

نیویورک، ۳ ژانویه ۲۰۲۰

UNIC_LOGO

مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

UNIC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم