گزارش

دوره طولانی رکود در رشد اقتصادی، توسعه پایدار را تهدید می‌کند: گزارش اقتصادی پرچمدار سازمان ملل متحد

۰۴ فوریهٔ ۲۰۲۴

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم