گزارش

سازمان جهانی بهداشت با حمایت مالی فرانسه سه دستگاه آمبولانس ویژه آفرود را به سازمان اورژانس کشور اهدا کرد

۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم