گزارش

گذشتن از موانع: داستان مددکاری که با انگ و تبعیض ناشی از اچ آی وی مبارزه می‌کند

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳
توضیح تصویر: از راست به چپ: مجتبی دشت بشی (مددکار سازمان بهزیستی)، دکتر فرداد درودی (مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران)، دکتر کامبیز محضری (کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور) - شیراز

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNAIDS
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم