گزارش

بیش از یک میلیون کودک در ایران از مکمل‌های ویتامین A بهره‌مند شدند

۰۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
تصویر: © MoHME

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم