اطلاعیه مطبوعاتی

فائو بر اهمیت نقش شترها در مبارزه با تغییر اقلیم تاکید کرد

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

تهران - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه محقق اردبیلی، روز جهانی شتر ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ (اول تیر ماه ۱۴۰۲) را در استان اردبیل گرامی داشت.

سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۴ را به منظور تاکید بر نقش شترها در حفاظت از اکوسیستم‌ها، حفظ تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی در مواجهه با تغییر اقلیم، به عنوان سال بین‌المللی شتر اعلام کرده است.

در این مراسم، یوباک دهوج جی سی، نماینده موقت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران طی پیامی بر اهمیت مسائل جهانی از جمله امنیت غذایی، تغییر اقلیم و نقش قابل توجه شترها در مقابله با این چالش‌ها تاکید کرد.

دهوج جی سی در ادامه اظهار داشت: تغییر اقلیم، خطرات امنیت غذایی را، به ویژه برای کشورها و جمعیت های آسیب پذیر، تشدید می کند. این امر منجر به تضعیف معیشت روستایی، تخریب اکوسیستم ها و اختلال در سیستم های غذایی می شود. علاوه بر این، جوامع بومی که به شدت به تنوع زیستی برای تأمین معاش خود متکی هستند، با ادامه کاهش تنوع زیستی با آسیب‌پذیری شدیدتری مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به صنعت دام به عنوان محوری مهم در تولید غذای جهانی، اظهار داشت: در صنعت دام، ما با چالش‌های متنوعی از جمله تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های نوظهور، رقابت برای منابع طبیعی و تقاضای رو به رشد برای مواد غذایی با منشاء حیوانی روبرو هستیم.

نماینده موقت فائو در ایران، با تاکید بر نقش قابل توجه شترها، گفت قرن‌ها، شترها از بادیه‌نشینان، عشایر و دامداران حمایت می‌کردند و در شرایط سخت آب و هوایی که سایر دام‌ها در آن دچار مشکل می شدند، رشد می‌کردند. سازگاری، مطیع بودن و پایداری شترها، آن‌ها را به چشم‌اندازی جذاب برای اهلی‌سازی و افزوده‌ای حیاتی به زنجیره غذایی تبدیل می‌کند.

با توجه به اهمیت شترها، ما هر سال در تاریخ ۲۲ ژوئن روز جهانی شتر را گرامی می داریم. با گذشت هر سال، علاقه و حمایت از توسعه پرورش شتر پیوسته افزایش می‌یابد و بر پتانسیل های بکر آنها تأکید می کند.

شایان ذکر است که نمایندگی فائو در ایران از طریق برنامه همکاری فنی خود در حفظ شتر دوکوهانه، در خط مقدم تلاش برای حفاظت از این گونه استثنایی از پرتگاه انقراض، از دیدگاه حفاظت از تنوع زیستی قرار دارد.

دهوج جی سی در انتها تصریح کرد: امروز، هدف ما تعمیق درک سیاستگذاران از اهمیت شتر و حمایت از ادغام آن در سیاست‌های تحقیق و توسعه است. ما با هم می توانیم به سمت آینده ای امن تر و پایدارتر برای تولید مواد غذایی قدم برداریم.

فائو آمادگی خود را برای ارائه پشتیبانی فنی از توسعه راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت افزایش جمعیت شترهای دوکوهانه که قرار است توسط دولت، مراجع ذیربط و انجمن علمی شتر ایران تهیه شود، اعلام کرد.

همچنین مقرر شد دولت تعاونی تازه تاسیس شتر را در اولویت قرار داده و تلاش ها در راستای جذب بودجه ملی و بین المللی برای حفاظت از شترهای دوکوهانه افزایش یابد.

توجه به اکوتوریسم با تمرکز بر معرفی شترهای دوکوهانه و برنامه ریزی بلندمدت برای مطالعات عملیاتی از دیگر مباحث مطرح شده در این رویداد بود.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم