اطلاعیه مطبوعاتی

پویش دیجیتالی به مناسبت روز ملل متحد با تاکید بر حمایت سازمان ملل متحد از ایران

۲۴ اکتبر ۲۰۱۹

  • تیم کشوری سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی‌ایران به مناسبت روز ملل متحد، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۲ آبان ماه جاری، پویش (نهضت) دیجیتالی با عنوان « سازمان ملل متحد؛ ۷۴ سال مشارکت» به منظور نشان دادن حمایت این سازمان از دولت ومردم ایران برای کاهش اثرات رکود اقتصادی بر آسیب‌پذیرترین قشرها درایران را آغاز کرد.
تصویر: © Shahrzad Khayatian

تیم کشوری سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی‌ایران به مناسبت روز ملل متحد، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۲ آبان ماه جاری، پویش (نهضت) دیجیتالی با عنوان « سازمان ملل متحد؛ ۷۴ سال مشارکت» به منظور نشان دادن حمایت این سازمان از دولت ومردم ایران برای کاهش اثرات رکود اقتصادی بر آسیب‌پذیرترین قشرها درایران را آغاز کرد.

ایران به عنوان عضو موسس سازمان ملل متحد کماکان نقش مهمی‌در تقویت این سازمان ایفا می‌کند.

اهداف این پویش بر همبستگی سازمان ملل متحد با دولت و مردم ایران در این برهه خاص تاکید دارد، همچنین ارائه نتایج ملموس فعالیت‌هایی است به مخاطبان سازمان ملل متحد که این سازمان در حمایت از دولت و مردم ایران اجرا می‌کند.

تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران که به وسیله اصلاحات نظام توسعه‌ای ملل متحد با صدایی واحد تقویت گردیده‌است به وسیله مجموعه‌ای ویدئویی حمایت سازمان ملل متحد از تلاش‌های جمهوری اسلامی‌ایران درباره تقویت اقتصاد مقاومتی، ارائه دسترسی به مراقبت‌های سلامت با کیفیت و مقرون به صرفه، حفاظت محیط زیست، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اثرات آن همچنین ارائه کمک‌های انساندوستانه را نشان می‌دهد.

فعالیت‌های سازمان ملل متحد در ایران براساس چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد استوار است که مشترکا به وسیله شرکای دولتی و سازمان ملل متحد تهیه شده ومنطبق بر اولویت‌های ملی و ششمین برنامه توسعه ملی است.

خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران می‌گوید تیم کشوری سازمان ملل متحد با شرکای دولتی خود تلاش می‌کند اثرات رکود اقتصادی بر آسیب‌پذیرترین قشرها را کاهش دهد و تضمین نماید کسی نادیده انگاشته نشود.

ایشان ضمن بازگو کردن پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به نقل از ایشان گفت با وجود چالش‌های فعلی جهان، چند جانبه گرایی همچنان پرصلابت است. تقویت چند جانبه گرایی به معنی تقویت تعهد کشورهای عضو به منشورسازمان ملل متحد است.

ایشان همچنین تاکید کرد: اینجانب مفتخرم که بیش از ۹۰ درصد همکارانم دراین کشور را شهروندان ایرانی تشکیل می‌دهند. لطفا مطالب الهام بخش آنان را درحساب‌های رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید.

UNIC_LOGO

مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

UNIC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
IOM
International Organization for Migration
OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
ESCAP
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه
UN-Habitat
برنامه اسکان بشر ملل متحد
UNAIDS
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
UNDP
برنامه توسعه ملل متحد
یونسکو
دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
UNFPA
صندوق جمعیت ملل متحد
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
UNIDO
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم