گزارش

آشنایی با سازمان ملل متحد، نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به مناسبت روز بین المللی کاهش خطر بلایا

۱۷ اکتبر ۲۰۱۹
آشنایی با سازمان ملل متحد، نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به مناسبت روز بین المللی کاهش خطر بلایا
تصویر: © مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

نوشته‌‌ٔ

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم