سخنرانی

اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد امضای توافق‌نامه صادرات غلات دریای سیاه

۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

سخنران

Guterres_PIC

آنتونیو گوترش

سازمان ملل متحد
دبیر کل
 
 

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد