گزارش

کمک‌های برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در زمان همه‌گیری کووید-۱۹ در ایران

۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
توضیح تصویر: Fardad Doroudi, the UNAIDS Country Director for the Islamic Republic of Iran, visiting a personal protective equipment warehouse run by the Ministry of Health. Credit: Saeid Honaramooz/UNAIDS

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNAIDS
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم