گزارش

هفتمین موج کووید-۱۹ از راه رسیده است

۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
توضیح تصویر: Photo of students: WFP/Neda Mobarra Refugee students in Sarvestan Settlement

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم