نشریه

اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران

۱۳ مهٔ ۲۰۲۰

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2106
File type: PDF
تعداد دانلودها : 3054

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم