نشریه

اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران

۱۳ مهٔ ۲۰۲۰

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 534
File type: PDF
تعداد دانلودها : 773

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم