نشریه

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۱۶ دسامبر ۲۰۰۱

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 640
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2097

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم