گزارش

A Beacon of Hope and Peace

۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
تصویر: © Gozha Net

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم