سخنرانی

UN Secretary-General, Antonio Guterres remarks on Signing of Black Sea Grain Initiative

۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

سخنران

Guterres_PIC

آنتونیو گوترش

سازمان ملل متحد
دبیر کل
 
 

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations