گزارش

همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و یونیسف در پروژه ای مشترک به منظور حفاظت و توانمندسازی جوانان با حمایت مالی کشور هلند

۰۴ دسامبر ۲۰۲۳
Dr. Robin Nandy, UNICEF Iran representative, and Mr. Alexander Fedulov, UNODC Iran Country Representative signing agreement on the joint project
توضیح تصویر: دکتر رابین ناندی، نماینده یونیسف در ایران، و آقای الکساندر فدولوف، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، توافقنامه پروژه مشترک را امضا کردند.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم