گزارش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (UNODC)، از همکاری بین ¬المللی بین کارشناسان ایران و روسیه در حوزه تقویت مشارکت در مقابله با مواد مخدر در منطقه حمایت می‌کند

۲۱ نوامبر ۲۰۲۳