گزارش

ایران و پاکستان توافق نمودند تا همکاری های منطقه ای خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر توسط دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد گسترش دهند

۰۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم