ویدئو

اقدامات بشردوستانه سازمان ملل متحد در ایران پس از زلزله خوی

۱۷ آوریل ۲۰۲۳