گزارش

چگونه در برابر بلایای طبیعی آماده شویم

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲
توضیح تصویر: Photo Credit: IRNA | Flood damages in Bagh-e Malek County, Khuzestan province.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم