گزارش

مصاحبه اختصاصی UNHCR با روزنامه ایران

۰۴ سپتامبر ۲۰۲۲
تصویر: © UNHCR Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم