ویدئو

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز ملل متحد، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱

۲۴ اکتبر ۲۰۲۱