گزارش

متن سخنرانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱
توضیح تصویر: Secretary-General António Guterres addresses the general debate of the General Assembly’s seventy-sixth session.
تصویر: © UN Photo/Cia Pak

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم