گزارش

بزرگداشت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق غیر قانونی مواد توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم در ایران

۰۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم