انطباق فرهنگی انیمیشن ‌های "اول گوش بده" به منظور حمایت از خانواده ‌ها در دوران همه‌ گیری کووید-19 توسط دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در ایران

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، هفت فیلم انیمیشن از کمپین پیشگیری از موادِ "اول گوش بده" را متناسب با فرهنگ ایرانی اقتباس کرد.

در بهار سال 1400، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، هفت فیلم انیمیشن از کمپین پیشگیری از موادِ "اول گوش بده" را متناسب با فرهنگ ایرانی اقتباس کرد. کمپین "اول گوش بده" توسط ستاد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 1395 ساخته و راه‌ اندازی شد. این کمپین پیشگیرانه و علم‌ محور، قصد دارد نقش مهمی را که سرپرستان، معلمان و دیگران، به وسیله‌َ گوش دادنِ با دقت به کودکان، می‌توانند در رشد سالم و ایمن آن‌ها داشته باشند، به آگاهی برساند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران به منظور کمک به خانواده‌ های ایرانی برای غلبه بر چالش ‌های عملی و عاطفی نشأت گرفته از افزایش انزوای ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-19، هفت انیمیشن از کمپین "اول گوش بده" را که سرپرستان را مورد هدف قرار می‌دهد، اقتباس فرهنگی و به فارسی ترجمه کرده است. این انیمیشن‌ها شامل موضوعات گوش دادنِ فعال، تحسین، فعالیت‌های خانوادگی، صبر، فعالیت بدنی، محبت و احترام است. این انیمیشن‌ها، نقش هر یک از این موضوعات را در تقویت و نزدیک شدن خانواده‌ ها نشان می‌دهد و موجب می‌ گردد تا کودکان به نحوی رشد کنند که در برابر فشارها که منتهی به مصرف مواد و ارتکاب جرم می‌شود، سالم و مقاوم شوند.

هر ویدیو با یک متن به زبان فارسی همراه شده است که پیام ویدیو را بیشتر توضیح می‌دهد و برای تأیید آن شواهد علمی‌ ارائه می‌نماید. همه‌َ انیمیشن‌ها و متن‌ها در وب ‌سایت https://www.unodc.ir/listenfirst در دسترس هستند. این فعالیت، با کمک مالی سخاوتمندانه‌َ اتحادیه اروپا امکان ‌پذیر گشت.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار
UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد