اطلاعیه مطبوعاتی

فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای بهره مندی همگان از نتایج خدمات سلامت

۰۷ آوریل ۲۰۲۱

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

در این روز جهانی سلامت، نابرابری ها و بی عدالتی های نظام های سلامت را برجسته می کنیم.   

بحران کووید-19 نشان داد تا چه حد جوامع ما نابرابر هستند.

درون کشورها، بیماری و مرگ به دلیل کووید-19 در میان مردم و جوامعی بیشتر بوده است که درگیر فقر، اوضاع نامطلوب زندگی و کار، تبعیض و محرومیت اجتماعی هستند.

در جهان، اکثریت عمده دوزهای واکسن در تعداد معدودی از کشورهای ثروتمند یا تولید کننده واکسن ها توزیع شده اند. 

 با سپاس از ابتکار کوواکس (COVAX)، حالا، ملت های بیشتری شروع به دریافت محموله های واکسن      می کنند، اما هنوزبیشترمردم در کشورهای با درآمد متوسط و کم باید نظاره گر و منتظر بمانند. 

چنین نابرابری هایی، غیراخلاقی و برای سلامت، اقتصاد ها و جوامع ما خطرناک هستند.

همانگونه که در حال بهبودی از همه گیری کووید-19 هستیم، باید سیاست هایی را اجرا کنیم و منابعی را تخصیص دهیم تا همگان بتوانند از نتایج خدمات سلامت همانند بهره ببرند.

این به معنی دستیابی به آرمان های توسعه پایدار تا 2030 است.

همچنین، به معنی ارائه پوشش همگانی سلامت است تا هر فرد در هرمکان بتواند رشد کند.

در این روز جهانی سلامت، اجازه دهید تا به همکاری با یکدیگر برای جهانی سالم و برابر متعهد شویم.

***

 

 

فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای بهره مندی همگان از نتایج خدمات سلامت

UNIC_LOGO

United Nations Information Centre

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم