اطلاعیه مطبوعاتی

16 روز فعالیت علیه خشونت مبتنی برجنسیت

۱۶ نوامبر ۲۰۲۰

  • تهران 26 آبان 1399 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- نظام ملل متحد 16 روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت را از 25 نوامبر تا 10 دسامبر برابر با 5 لغایت 20 آذر 1399، با موضوع جهانی  2020 تحت عنوان : "دنیا را نارنجی کن: تامین بودجه، پاسخ دهی، پیشگیری وجمع آوری داده ها" انجام خواهد داد.

در حالی که دنیا به دلیل اقدامات احتیاطی قرنطینه برای مهار همه گیری کووید-19 به درون خانه ها عقب نشینی می کرد، گزارش ها نشانگرافزایش نگران کننده ای از همه گیری خشونت علیه زنان بود که پیش از نیزوجود داشت.

به نقل از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با عنوان "مسئولیت مشترک، همبستگی جهانی: پاسخ به تأثیرات اقتصادی-اجتماعی کووید-19" همراه با بحران کووید-19 دقیقاً درهمان زمانی که توجه خدمات، از جمله حکومت قانون، سلامت و مکان های امن مشغول حل و فصل همه گیری بوده، افزایش درارائه گزارش  خشونت خانگی اتفاق افتاده است."

شما می توانید در مدت زمان همه گیری جاری کووید-19 و بحران طولانی مدتی که در سراسر جهان ایجاد کرده، تغییر ایجاد کنید. می توانید از زنان و دختران بازمانده از خشونت حمایت کنید تا در امان و دور از خشونت باشند. در طول 16 روز فعالیت امسال برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد "دنیا را نارنجی کن: تامین بودجه (برای ارائه خدمات اساسی جهت جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت)، پاسخ دهی (کمک به قربانیان)، پیشگیری (اعلام عدم تحمل خشونت مبتنی بر جنسیت) وجمع آوری داده ها (برای امحای خشونت مبتنی بر جنسیت)، به یادداشت مفهومی امسال مراجعه کنید.

شانزده روز فعالیت علیه خشونت مبتنی برجنسیت، پویش بین المللی سالانه است که از 25 نوامبر برابر با 5  آذر، روز جهانی امحای خشونت علیه زنان آغاز می شود و تا 10 دسامبر برابر با 20 آذر، روز حقوق بشر ادامه دارد. این برنامه توسط کنشگران در مراسم افتتاحیه "موسسه رهبری جهانی زنان" در 1991 آغاز شد و همچنان هرساله توسط "مرکز رهبری جهانی زنان" هماهنگ می شود.

این روز به مثابه راهبرد سازماندهی توسط افراد و سازمان ها در سراسر جهان مورد استفاده قرارمی گیرد تا فراخوانی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان و دختران شود. در حمایت از این ابتکار جامعه مدنی، با رهبری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، ابتکار دبیرکل تا 2030 برای اتحاد جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان (پویش اتحاد UNiTE) خواستار اقدامات جهانی برای افزایش آگاهی، تحریک تلاش های حمایتی، و به اشتراک گذاشتن دانش و نوآوری شده است.

***

 

UNIC_LOGO

مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

UNIC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم