نشریه

منشور ملل متحد، سند تأسیس سازمان ملل متحد است که در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ در پارلمان دولت‌های مؤسس این سازمان جهانی از جمله ایران به تصویب رسید.

فیلتر بر اساس