ویدئو

پیام آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی پناهنده

۲۰ ژوئن ۲۰۲۱