اطلاعیه مطبوعاتی

همه‌گیری کووید-۱۹، دهه‌ها پیشرفت به سوی برابری جنسیتی را مخدوش کرده است - آنتونیو گوترش

۰۸ مارس ۲۰۲۱

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

همه‌گیری کووید-۱۹، دهه‌ها پیشرفت به سوی برابری جنسیتی را مخدوش کرده است.

ازنابودی مشاغل عالی گرفته تا افزایش شدید دشواری‌های مراقبت بدون حقوق، از اختلال در تحصیل گرفته  تا رشد فزآینده خشونت خانگی  و استثمار، زندگی زنان واژگون و حقوق آنان تضییع شده است.

مادران - به ویژه مادران مجرد - با اضطراب و ناملایمات حاد روبرو شده اند.

زمان این پیامد‌ها از همه‌گیری بسیار بیشتر طول خواهد کشید.

اما زنان نیز در خط مقدم مقابله با همه‌گیری بوده اند.

آنان کارکنانی ضروری هستند که مردم را زنده نگه می‌دارند همچنین اقتصاد، جوامع و خانواده‌ها را در کنار هم قرار می‌دهند.

آنان در زمره رهبرانی هستند که میزان شیوع بیماری را پایین‌تر نگه داشته و کشورهای خود را در مسیر بهبودی قرار داده‌اند.

روز جهانی زن امسال، قدرت تحول آفرین مشارکت برابر زنان را برجسته می کند.

خودمان شاهد این مسئله در سازمان ملل متحد هستیم، جایی که اینجانب مفتخرم برای نخستین بار در تاریخ به برابری جنسیتی در بدنه رهبری سازمان ملل متحد رسیده ایم.

شواهد واضح اند.

زمانی که زنان رهبری دولت‌ها را بر عهده دارند، شاهد سرمایه‌گذاری های بزرگتری در زمینه‌های حمایت اجتماعی و مقابله با فقر هستیم.

وقتی زنان در پارلمان‌ها حضور دارند، کشورها سیاست‌های سخت‌گیرانه تری درباره تغییرات اقلیمی اتخاذ می‌کنند.

وقتی زنان در فرآیند مذاکرات صلح حضور دارند، توافق‌ها ماندگاری بیشتری دارند.

با توجه به این که اکنون زنان به تعداد مساوی در پست های ارشد رهبری در سازمان ملل متحد مشغول به کار هستند، شاهد اقدامات هماهنگ تری برای تامین صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر هستیم.

در جهانی مردم سالار با فرهنگی تحت سلطه مردان برابری جنسیتی اساسا مطرح کردن این سوال است که چه کسی قدرت را در دست دارد.

مردان قسمت اساسی از راه حل هستند.

اینجانب کشورها، شرکت ها و موسسات را فرا می خوانم تا اقدامات و سهمیه های ویژه ای را برای پیشبرد مشارکت برابر زنان و دستیابی به تحول سریع اتخاذ کنند.

درحالی که در مسیر بهبودی از همه گیری هستیم، بسته های حمایتی و محرک به طور مشخص باید زنان و دختران را از طریق راه هایی همچون  سرمایه گذاری در مشاغل تحت مالکیت زنان و اقتصاد مراقبتی هدف قرار دهند.

بهبودی از همه گیری فرصتی است که بتوانیم سال های متمادی محرومیت و نابرابری را پشت سر گذاریم.

مشارکت هایی که زنان دارند اعم از اداره یک کشور، تجارت یا جنبش مردمی، برای همه مفید است و پیشرفت را به سمت آرمان های توسعه پایدار سوق می دهد.

وقت آن رسیده تا آینده ای برابر بسازیم. این امر وظیفه همه و به نفع همگان است.

سپاسگزارم

همه‌گیری کووید-۱۹، دهه‌ها پیشرفت به سوی برابری جنسیتی را مخدوش کرده است - آنتونیو گوترش

Guterres_PIC

António Guterres

Secretary-General

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

دیگر نهادهای درگیر در این ابتکار

A
Across

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم