گزارش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در جهت حمایت از پاسخ ملی به همه گیری کووید-19 در جموری اسلامی ایران، اقلام بهداشتی حفاظت شخصی تهیه کرده.

گزارش

آموزش ۱۵ افسر از پلیس مبارزه با مواد مخدر، گمرک و ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر

گزارش

کانون معلولین توانا با مشارکت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، همایش مجازی با موضوع معلولیت و کووید ۱۹ برگزار کرد.

فیلتر بر اساس