گزارش

WHO Recognizes Sahand as the First Awarded Healthy City in I.R. Iran

۱۱ اوت ۲۰۲۱
توضیح تصویر: WHO Representative to I.R. Iran Dr Syed Jaffar Hussain presents the Healthy City Award to Minister of Health and Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Dr Saeid Namaki, in the virtual presence of WHO Regional Director for Eastern Mediterranean Office Dr Ahmed Al-Mandhari.
تصویر: © WHO, 10 August 2021, Tehran, Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
World Health Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم