دفتر هماهنگ‌ کننده مقیم

در جمهوری اسلامی ايران، سازمان ملل متحد از طريق ٢٠ نهاد مقيم و غير مقيم، و با توجه به فعاليت‌های مورد انتظار از آن‌ها، فعاليت می‌کند. تیم کشوری سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های تخصصی است. هماهنگ کنندهٔ مقیم سازمان ملل متحد به‌عنوان مدیر تیم کشوری سازمان ملل متحد فعالیت‌های آنان را رهبری و حمایت می‌کند و از هماهنگی و همکاری کارآمد هر آژانس، صندوق یا برنامهٔ تخصصی با در نظرگرفتن دستورالعمل کاری آن‌ها اطمینان حاصل می‌نماید.

دفتر هماهنگ کنندهٔ مقیم، ستون اصلی فعالیت‌های هماهنگ‌ کنندهٔ مقیم و تیم کشوری به منظور تقویت فعالیت‌های مشترک نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران است. مأموریت آن هماهنگی کامل فعالیت‌های سازمان ملل متحد است، تا اطمینان حاصل شود که نظام ملل متحد، کمک جمعی، منسجم و یک‌پارچه‌ای به نیازمندی‌ها و اولویت‌ها در سطح ملی در چارچوب اهداف توسعه پایدار و دیگر تعهدات بین‌المللی فراهم‌ می‌آورد.  

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با آقای محمد رجایی مقدم (rajai-moghadam@un.org) تماس بگیرید.

هماهنگ کننده مقیم موقت سازمان ملل متحد در ایران

ایوو فریسن ۲۶ سال سابقهٔ کار در حوزهٔ فعالیت‌های بشردوستانه در سمت‌های مدیریتی ارشد در کشورهای متعددی از جمله اردن، سودان، عراق، مصر، اریتره و سوئیس داشته و با دفتر هماهنگی امور بشر دوستانهٔ سازمان ملل متحد (OCHA) و سازمان های غیر دولتی مانند MSF-Holland، Care USA و کمیسیون اروپا (ECHO) همکاری نموده است. در نوامبر سال ۲۰۱۸، به عنوان نمایندهٔ کمیسر عالی به آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران، ایران پیوست. ایشان فارغ‌التحصیل رشته زبان عربی و مطالعات خاورمیانه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه لیدن است و در موسسه کلینژندل و دانشگاه قاهره تحصیل کرده است.

دفتر هماهنگ‌ کننده مقیم

Ivo Freijsen

Ivo Freijsen

Representative