سخنرانی

بیانیه مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد و قاچاق غیر قانونی

۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد