متن پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد رونمایی از خلاصه گزارش سیاست گذاری «کووید-۱۹ در جهان شهری» ۲۸ جولای ۲۰۲۰ برابر با ۷ مرداد ۱۳۹۹

هم زمان با پاسخگویی ما به این بیماری همه گیر و اقدام در راستای بهبودی ، به شهرها به دید قطب‌های اجتماع، نوآوری و ابتکارانسان می‌نگریم.

مناطق شهری کانون فاجعه بیماری همه گیر کووید ۱۹ ، با در بر داشتن ۹۰ درصد موارد گزارش شده، هستند.

بسیاری ازشهرها با نظام سلامت آسیب دیده، خدمات نامناسب دفع بهداشتی فاضلاب و دیگر مشکلات، باراین بحران را به دوش می‌کشند.

این امر به ویژه در مناطق فقیرنشینی رخ می‌دهد که بیماری همه گیر آنان را در معرض نابرابری‌های عمیق ریشه‌ای قرار داده‌است.

اما گذشته از این شهرها محل همبستگی و تاب آوری فوق العاده‌ای هستند.

غریبه‌ها به یکدیگر کمک می‌کنند، مردم در خیابان‌ها کارکنان اساسی را تشویق کرده و مشاغل محلی تدارکات مورد نیاز برای نجات زندگی را اهدا می‌کنند .

بهترین روحیه انسانی موجود را مشاهده کرده‌ایم.

هم زمان با پاسخگویی ما به این بیماری همه گیر و اقدام در راستای بهبودی ، به شهرها به دید قطب‌های اجتماع، نوآوری و ابتکارانسان می‌نگریم.

امروزه فرصتی برای تامل و بازسازی مجدد نحوه زندگی ، تعامل و بازسازی شهرهای خود داریم.

به همین دلیل در حال رونمایی از خلاصه گزارش سیاست گذاری «کووید ۱۹ در جهان شهری» هستیم.

این امر سه پیشنهاد کلیدی را ارائه می‌دهد.

نخست ، باید اطمینان حاصل کنیم که تمام مراحل پاسخگویی به بیماری همه گیر، نابرابری‌ها و نواقص توسعه بلند مدت را مهارکرده و انسجام اجتماعی را حفظ می‌کند.

باید ساکنین شهرهای آسیب پذیررا در اولویت قرار دهیم که شامل تضمین ایجاد پناهگاه امن برای همه و اسکان اضطراری برای افراد بی خانمان می‌شود.

دسترسی به دفع بهداشتی فاضلاب نیز حیاتی است.

وضعیت نامناسب خدمات عمومی‌در بسیاری از شهرها به ویژه در شهرک‌های غیررسمی‌نیاز به توجه فوری دارد.

تقریباً یک چهارم جمعیت شهری جهان در زاغه‌ها زندگی می‌کنند.

دولت‌های محلی در حال انجام اقداماتی مانند ممنوعیت تخلیه خانه‌های استیجاری در هنگام بحران ، ایجاد ایستگاه‌های جدید آب تمیز در آسیب پذیرترین مناطق هستند.

دوم ، باید ظرفیت‌های دولت‌های محلی را تقویت کنیم.

این امر نیاز به اقدامی‌قاطع و همکاری عمیق تر بین مقامات محلی و ملی دارد.

بسته‌های محرک و سایر امدادها باید از پاسخ‌های متناسب پشتیبانی کرده و ظرفیت دولت محلی را تقویت کنند.

سوم ، باید بدنبال اقتصادی سبز، مقاوم و فراگیر باشیم.

بسیاری از شهرها مسیرهای جدید دوچرخه و مناطق عابر پیاده را ایجاد کرده‌اند و فضاهای عمومی‌را بازیابی کرده و تحرک، ایمنی و کیفیت هوا را بهبود بخشیده‌اند.

با تمرکز بر تحولات زیست محیطی بالا و ایجاد شغل، بسته‌های محرک می‌توانند رشد را به سمت یک مسیر کم کربن سوق دهند و باعث پیشرفت آرمان‌های توسعه پایدار شوند.

تصویب سریع ارتباط از راه دور نشان می‌دهد که چگونه جوامع می‌توانند به ظاهر یک شبه برای مقابله با تهدیدات فوری متحول شوند.

باید با همان فوریت و اراده عمل کنیم تا شهرها را متحول کنیم و بحران اقلیمی و آلودگی را حل کنیم.

اکنون زمان تجدید نظر و تغییر شکل مجدد دنیای شهری است.

اکنون لحظه‌ای برای تطبیق با واقعیت این همه گیری و همه گیری‌های آینده‌است.

و اکنون شانس ما برای بهبودی بهتر ، با ایجاد شهرهایی مقاوم تر، تاب آورتر و پایدار است.

سپاسگزارم.

سخنران
نویسنده
آنتونیو گوترش
دبیر کل
سازمان ملل متحد
Guterres_PIC
نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد