اطلاعیه مطبوعاتی

پیام غادا فتحی والی مدیر کل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان

۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

  • همه روزه در تمامی‌کشورهای جهان، قاچاقچیان انسان مشغول بهره کشی از افراد به منظور کسب منفعت هستند. افراد فقیر و آسیب پذیر، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. بیش از ۷۰ درصد قربانیان شناسایی شده، زنان و دختران هستند، و در حدود یک سوم قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند.

همه روزه در تمامی‌کشورهای جهان، قاچاقچیان انسان مشغول بهره کشی از افراد به منظور کسب منفعت هستند. افراد فقیر و آسیب پذیر، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. بیش از ۷۰ درصد قربانیان شناسایی شده، زنان و دختران هستند، و در حدود یک سوم قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند.

کووید-۱۹ مخاطرات قاچاق انسان را افزایش داده‌است. از دست دادن شغلها، افزایش فقر، تعطیلی مدارس و رشد مراودات آنلاین، باعث افزایش آسیب پذیری افراد شده و فرصتهای جدیدی را پیش روی گروههای مجرمانه سازمان یافته قرار داده‌است.

این بحران باعث فشار مضاعف بر خدمات اجتماعی و عمومی‌شده، فعالیت دستگاههای انتظامی و نظامهای عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده، و دسترسی قربانیان به کمکهای مورد نیازشان را سختتر کرده‌است.

با این حال در همین شرایط دشوار، شاهد بهترین جلوه‌های انسانیت هستیم: قهرمانان خط مقدم، مردان و زنانی که برای رساندن حمایتهای ضروری به قربانیان قاچاق انسان، جانشان را به خطر انداخته و از هر سد و مانعی عبور می‌کنند.

امسال، صبغه روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، بر همین افراد تمرکز دارد – ارائه دهندگان خدمات اجتماعی، بازرسان کار، نیروهای انتظامی، دادستانها، کارکنان خدمات بهداشتی، و کارکنان سازمانهای مردم نهاد که قربانیان را شناسایی نموده، و به آنان در یافتن مسیر دسترسی به عدالت و بازسازی معیشت و زندگیشان کمک می‌کنند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، از مأموریت و فعالیت این نیروهای خط مقدم حمایت می‌کند. این حمایت از طریق تأمین منابع مالی برای کمک به قربانیان؛ تأمین لوازم بهداشت و حفاظت فردی برای واحدهای مبارزه با قاچاق انسان و توزیع این لوازم در سرپناهها، و کمک به دولتهای عضو برای کاهش آثار شیوع بیماری کووید-۱۹ بر مقابله با قاچاق انسان.

همچنین UNODC مدیریت صندوق کمک به قربانیان قاچاق انسان (به ویژه زنان و کودکان) را به عهده دارد، که از این طریق سازمانهای مردم نهاد را در بیش از ۴۰ کشور، برای تأمین کمک مستقیم به ۳۵۰۰ قربانی قاچاق انسان در سال، حمایت می‌کند.

من از دولتها و فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنم که به این صندوق کمک کنند، و از همگان دعوت می‌کنم به کارزار UNODC موسوم به «قلب آبی» با موضوع مبارزه با قاچاق انسان بپیوندند.

در روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه تلاشها برای پاسخگویی و خروج از بحران کووید-۱۹، من احترام و حمایت خود را نثار فعالان خط مقدم می‌کنم، که با تلاش خود زندگی را به قربانیان قاچاق انسان باز می‌بخشند. با تأکید بر حقوق و کرامت همه انسانها، می‌توانیم جوامع خود را بهتر، و با جامعیت و ثبات بیشتر، بازسازی نماییم.

پیام غادا فتحی والی مدیر کل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان

UNODC LOGO

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

UNODC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم