سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

ايران يكی از اعضای بنيان‌گذار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود. تنها ۵۱ كشور از ۱۹۳ عضو كنونی سازمان ملل متحد اين افتخار را دارند. امروز، جمهوری اسلامی ايران در اقدامات، صندوق‌ها، برنامه‌ها و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد شريكی فعال به شمار می‌آيد. سازمان ملل متحد، به نوبهٔ خود، از سال ۱۹۴۹ كه نخستين دفتر كوچک مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در ايران گشوده شد، در اين كشور مشغول به فعاليت بوده است. دفتر يونيسف يک سال بعد ايجاد شد.

منتشر شده از سوی
سازمان ملل متحد