سخنرانی

بیانات دبیر کل سازمان ملل متحد در گفت‌وگوی بلندپایه در مورد آزادی مطبوعات و مقابله با اطلاعات نادرست در زمینه کووید-۱۹

۰۴ مهٔ ۲۰۲۰

سخنران

Guterres_PIC

آنتونیو گوترش

دبیر کل
 
 

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد