گزارش

درها را به روی مردم افغانستان نبندید

۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲
تصویر: © UNHCR/ Andrew McConnell

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم