گزارش

گسترش حمایت سازمان جهانی بهداشت از جمهوری اسلامی ایران در ارائه خدمات بهداشتی به پناهندگان افغان و جامعه میزبان در استان کرمان با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان

۰۲ نوامبر ۲۰۲۱
توضیح تصویر: مرکز واکسیناسیون ویژه اتباع خارجی در شرف‌آباد، استان کرمان، کودکان افغان را با واکسن سینوفارم علیه کووید-۱۹ واکسینه می‌کند.

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم