گزارش

سازمان جهانی بهداشت، سهند را به عنوان «نخستین دریافت کننده نشان شهر سالم در ایران» به رسمیت شناخت

۱۱ اوت ۲۰۲۱
توضیح تصویر: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران دکتر سعید نمکی نشان شهر سالم را به فرماندار اسکو آقای بابک رضی‌منش تقدیم می‌کند.
تصویر: © WHO، دهم اوت 1400، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم