نشریه

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در جمهوری اسلامی ایران

۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

منتشر شده از سوی

یونسکو
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 109
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 109

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم