ویدئو

پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی (۱۷ ژوئن ۲۰۲۱)

۱۷ ژوئن ۲۰۲۱