اطلاعیه مطبوعاتی

فراخوان گوترش برای دسترسی برابر دختران به فرصت های علمی، فن آوری، مهندسی و ریاضی

۲۲ آوریل ۲۰۲۱

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

در دوران کووید-19 فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ارزشمند هستند. این فن آوری ها به ما کمک       کرده اند تا با هم ارتباط داشته باشم، ارائه خدمات مهم و کسب و کارمان را ادامه دهیم.

در عین حال نیمی از جهان برخط نیست و ارتباط ندارد و  بیشتر آنانی که کمبود دسترسی به فن آوری دیجیتال دارند زنان و دختران در کشورهای در حال توسعه هستند. آخرین ارقام اتحادیه بین المللی مخابرات نشان دهنده 17 درصد شکاف جنسیتی دربهره برداری اینترنت جهانی است.  این اختلاف حتی در کشور های کمتر توسعه یافته بیشتر است. در بعضی از مناطق، شکاف جنسیتی  بیشتر می شود که موجب تقویت نابرابری های جنسیتی به وسیله عدم ارائه فرصت ها ی دسترسی به آموزش، یافتن شغل هایی با حقوق بهتر و آغاز کسب و کارهای جدید برای زنان و دختران می گردد.  

ارائه این فن آوری ها به همگان بخش مهمی ازبهبودی جوامع و اقتصاد ها ی قوی تر، همچنین حل بسیاری از چالش های مطرح جهان را شامل می شود.

 هدف روز بین المللی فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای دختران، الهام بخشیدن به پویشی جهانی برای افزایش حضور زنان و دختران در فن آوری است. امروز اجازه دهید تعهد به آرمان دسترسی برابر زنان جوان و دختران به فرصت ها درعلم، فن آوری، مهندسی و ریاضی را تجدید نماییم.

***

 

 

 

فراخوان گوترش برای دسترسی برابر دختران به فرصت های علمی، فن آوری، مهندسی و ریاضی

UNIC_LOGO

United Nations Information Centre

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم