مسئول امور حمایتی – پاسخ‌گویی در برابر افراد آسیب‌دیده - Job Opening ID: 26067

Internal candidates can apply through “MSRP Self Service/Recruiting/Careers”.

External candidates, please click here.

 

سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده از حساب‌های رسمی و خطر اعتماد به منابع غیررسمی، به عموم مردم در چندین کشور، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اطلاع می‌دهد و یادآوری می‌کند. نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل می‌نماید که فرصت‌های شغلی تنها در وب‌سایت رسمی آن به آدرس iran.un.org بازتاب داده می‌شود. بنابراین، سازمان ملل متحد مسئولیتی در قبال فرصت‌ها شغلی و اعلامیه‌های ارائه شده در منابع دیگر ندارد.

پایان مهلت
کارفرما
UNHCR: كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان