اطلاعیه مطبوعاتی

ادامه حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و دولت ژاپن از پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در ایران

۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۱

در ادامه فعالیت های پیشین جهت ظرفیت سازی زنجیره ارزش ماهی تن در چابهار، این پروژه از توانایی صیادان محلی برای دسترسی به بازارهای جدید حمایت می کند و در عین حال خطر صید بی رویه را کاهش می دهد. در حال حاضر ، اگرچه ماهی تن صید شده در منطقه چابهار از کیفیت بالایی برخوردار است ، اما بیشتر آن کنسرو شده و با قیمت پایین به فروش می رسد. صیادان در حال حاضر ماهی تن را با استفاده از روش ها و در حجمی صید می کنند که در صورت ادامه ، احتمالاً منابع دریایی در منطقه ساحلی جنوب شرقی تخلیه خواهند شد.

یونیدو از طریق رویکرد مشترک با وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان شیلات ایران و نهادهای محلی، کمک های فنی خود را به منظور بهبود سیستم مدیریت کیفیت، تشویق ارتقا صادرات با قیمت بالاتر ، ترویج شیوه های پایدار ماهیگیری و ایجاد سازوکاری برای نظارت و کنترل ذخایر ماهی یلوفین، ارایه خواهد کرد.

شرکت های خرد ، کوچک و متوسط ​​در بخش شیلات در چابهار، مستقیماً از فعالیت های  مربوط به حوزه کیفیت و بازار، به ویژه از دانش و انتقال فناوری ژاپنی ، بهره مند خواهند شد.

***

 

ادامه حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و دولت ژاپن از پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در ایران

United Nations Industrial Development Organization

United Nations Industrial Development Organization

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIDO
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم