ادامه حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و دولت ژاپن از پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در ایران

  • تهران، 30 بهمن 1399 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- دولت ژاپن و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) توافق نامه تامین مالی پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در منطقه چابهار ایران را امضا کردند.

در ادامه فعالیت های پیشین جهت ظرفیت سازی زنجیره ارزش ماهی تن در چابهار، این پروژه از توانایی صیادان محلی برای دسترسی به بازارهای جدید حمایت می کند و در عین حال خطر صید بی رویه را کاهش می دهد. در حال حاضر ، اگرچه ماهی تن صید شده در منطقه چابهار از کیفیت بالایی برخوردار است ، اما بیشتر آن کنسرو شده و با قیمت پایین به فروش می رسد. صیادان در حال حاضر ماهی تن را با استفاده از روش ها و در حجمی صید می کنند که در صورت ادامه ، احتمالاً منابع دریایی در منطقه ساحلی جنوب شرقی تخلیه خواهند شد.

یونیدو از طریق رویکرد مشترک با وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان شیلات ایران و نهادهای محلی، کمک های فنی خود را به منظور بهبود سیستم مدیریت کیفیت، تشویق ارتقا صادرات با قیمت بالاتر ، ترویج شیوه های پایدار ماهیگیری و ایجاد سازوکاری برای نظارت و کنترل ذخایر ماهی یلوفین، ارایه خواهد کرد.

شرکت های خرد ، کوچک و متوسط ​​در بخش شیلات در چابهار، مستقیماً از فعالیت های  مربوط به حوزه کیفیت و بازار، به ویژه از دانش و انتقال فناوری ژاپنی ، بهره مند خواهند شد.

***

 

ارتباطات رسانه‌ای
نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار
UNIDO
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد