علی رغم فراگیری کرونا، توانمندی ها در زمنیه مبارزه با جرایم ارتقا یافتند

دسترسی اختصاصی شخصی برای یک صد و بیست نفر از همکاران نهادهای کشوری، به دوره های آموزش مجازی فراهم گردید

تهران، 18 ژانویه 2021 ـ در چهارچوب برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران 2020 ـ 2015 و همسو با اهداف زیربرنامه شماره 2 در خصوص مبارزه با جرم، فساد و عدالت کیفری، دسترسی همتایان کشوری به دوره­های آموزش مجازی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد فراهم گردید.

در طی ماه­های ژوئن تا دسامبر 2020، برای یک صد و بیست نفر از همکاران نهادهای کشوری مشتمل بر 73 مرد و 47 خانم دسترسی اختصاصی شخصی به دوره­های انتخاب شده فراهم گردید. افراد شرکت­ کننده در ساختار سازمان­های مطبوع خویش سمت­ هایی همچون رییس اداره، کارشناس و محقق داشتند. ترکیب نهادهای ملی که در این مهم با موفقیت به ایشان خدمت­رسانی گردید متشکل از قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت میراث فرهنگی، واحد اطلاعات مالی، پلیس و گمرک بودند.

در طول شش ماه تعامل مداوم با همتایان کشوری، افراد شرکت­ کننده در دوره­های مجازی تکنیک­های مبارزه با جرایم در فرودگاه و ارزیابی ریسک، مبارزه با فساد، مستندسازی کانتینر و بررسی، مبارزه با تروریسم، بررسی صحنه جرم، مسایل جنسیتی، حقوق بشر، قاچاق انسان، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحقیق در مورد جرایم سازمان یافته موادمخدر، تحقیق در مورد بهره برداری جنسی از کودکان برای افسران تحقیق، تحقیق در مورد بهره برداری جنسی از کودکان، شئونات قضایی، اعمال محدودیت در مرزهای زمینی، پولشویی و جرایم مالی، جرایم سازمان یافته، مدیریت ریسک، تکنیک­های مبارزه با جرایم در بندر و ارزیابی ریسک، قاچاق مهاجران، تقویت ظرفیت ارزیابی ملی، ابزار: اصلاح در بخش­های جنسیتی و امنیت، و جرایم مرتبط با حیات وحش و جنگل ها شرکت کردند.

با تکیه بر مشو­رت­ های بعمل آمده با دفتر مرکزی مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و در تعامل با وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران موفق گردید تا این مهم را با موفقیت هدایت نماید و همسو با استانداردها و نورم­ های سازمان ملل متحد به ذینفعان کشوری خدمت رسانی نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، لطفاً با مشخصات زیر تماس حاصل نمایید:

مهراج سینگ، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)

فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)

پست الکترونیکی: mehraj.singh@un.org

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار
UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد