نشریه

حقوق بشر و قاچاق انسان

۰۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 159
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 157

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم