ویدئو

پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی داوطلب

۰۵ دسامبر ۲۰۲۰