۱۶ روز پویش‌گری برای پایان بخشیدن به خشونت مبتنی بر جنسیت

با همدیگر دنیا را نارنجی کنیم: تامین بودجه، پاسخ‌دهی، جمع‌آوری داده‌ها و پیشگیری

نظام ملل متحد ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت را از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر برابر با ۵ لغایت ۲۰ آذر ۱۳۹۹، با موضوع جهانی ۲۰۲۰ تحت عنوان : «دنیا را نارنجی کن: تامین بودجه، پاسخ دهی، پیشگیری وجمع آوری داده ها» انجام خواهد داد.

در حالی که دنیا به دلیل اقدامات احتیاطی قرنطینه برای مهار همه گیری کووید-۱۹ به درون خانه‌ها عقب نشینی می‌کرد، گزارش‌ها نشانگرافزایش نگران کننده‌ای از همه گیری خشونت علیه زنان بود که پیش از نیز وجود داشت.

به نقل از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با عنوان «مسئولیت مشترک، همبستگی جهانی: پاسخ به تأثیرات اقتصادی-اجتماعی کووید-۱۹» همراه با بحران کووید-۱۹ دقیقاً درهمان زمانی که توجه خدمات، از جمله حکومت قانون، سلامت و مکان‌های امن مشغول حل و فصل همه گیری بوده، افزایش درارائه گزارش خشونت خانگی اتفاق افتاده‌است.»

شما می‌توانید در مدت زمان همه گیری جاری کووید-۱۹ و بحران طولانی مدتی که در سراسر جهان ایجاد کرده، تغییر ایجاد کنید. می‌توانید از زنان و دختران بازمانده از خشونت حمایت کنید تا در امان و دور از خشونت باشند. در طول ۱۶ روز فعالیت امسال برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت اقدام کنید. 

شانزده روز فعالیت علیه خشونت مبتنی برجنسیت، پویش بین المللی سالانه‌است که از ۲۵ نوامبر برابر با ۵ آذر، روز جهانی امحای خشونت علیه زنان آغاز می‌شود و تا ۱۰ دسامبر برابر با ۲۰ آذر، روز حقوق بشر ادامه دارد. این برنامه توسط کنشگران در مراسم افتتاحیه «موسسه رهبری جهانی زنان» در ۱۹۹۱ آغاز شد و همچنان هرساله توسط «مرکز رهبری جهانی زنان» هماهنگ می‌شود.

این روز به مثابه راهبرد سازماندهی توسط افراد و سازمان‌ها در سراسر جهان مورد استفاده قرارمی‌گیرد تا فراخوانی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان و دختران شود. در حمایت از این ابتکار جامعه مدنی، با رهبری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، ابتکار دبیرکل تا ۲۰۳۰ برای اتحاد جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان (پویش اتحاد UNiTE) خواستار اقدامات جهانی برای افزایش آگاهی، تحریک تلاش‌های حمایتی، و به اشتراک گذاشتن دانش و نوآوری شده‌است.

 

منابع نظام ملل متحد در رابطه با خشونت مبتنی بر جنسیت و حقوق زنان:

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد